Không nên ăn gì khi trị mụn với Bạch Hoa Hồng

Không nên ăn gì khi trị mụn với Bạch Hoa Hồng ? Chế độ ăn [...]