Thông báo xuất hiện hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bạch Hoa Hồng

Thông báo xuất hiện hàng nhái, hàng giả thương hiệu Bạch Hoa Hồng Chúng tôi [...]